Pohjatalon laituriperinneyhdistys ry

Pankki: OKOYFIHH FI55 5716 9020 0077 33

co Jari Jaatinen
Meritalontie 25 A 1
20900 Turku

puhelin 0400-524 688
sähköposti jari.jaatinen at live.com

Helpotusta mukaantuloon, lomakkeentapaistakin, tästä