Mennyttä aikaa

Satamamme sijaitsee entisen Pohjatalon mailla. Pohjatalon alueesta lienee ensimmäinen maininta Klaus Flemingin tiluksien yhteydessä. Nämä valokuvat talosta ovat ajalta ennen toista Maailmansotaa.